Εμείς

Ιωάννης Κατσαντώνης

Κωνσταντίνου Καραμανλή 4

Τ.Κ. : 54638

Θεσσαλονίκη

Ελλάδα.

ΤΗΛ :   2310889874-2310850121